เทปพันสายไฟตรากวาง ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การตอบรับเเละสนับสนุนผลิตภัณฑ์ด้วยดีเสมอมาด้วยการมอบปฏิทินให้เป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่