เทปพันสายไฟตรากวาง รุ่นมาตรฐาน มอก. ทนไฟ ป้ายเทา (ม้วนเล็ก)  เทปพันสายไฟตรากวาง รุ่นมาตรฐาน มอก. ทนไฟ ป้ายเทา (ม้วนใหญ่)  
     
   
เทปพันสายไฟตรากวาง ป้ายเขียว (ม้วนเล็ก)  เทปพันสายไฟตรากวาง ป้ายเขียว (ม้วนใหญ่)  
     
   
เทปพันสายไฟตรากวาง ป้ายเขียว (ม้วนเล็ก) สีต่างๆ